MUMC TV

Keel Neus en Oor

Evenwichtsstoornissen

Lopen als een dronkeman, maar dan door evenwichtsstoornis. Prof. Herman Kingma vertelt wat de oorzaken kunnen zijn, welke oplossing er nu is en bij welk onderzoek naar betere oplossingen het Maastricht UMC+ is betrokken.

Publicatiedatum:

22-02-2011

Source:

L1GML 09-03-2010